BUCURESTI: Cati mai stiu despre…Turnul de Apa in forma… Cetatii Poienari a lui Vlad Tepes?

Turnul de apă „Cetatea lui Țepeș Vodă”, îndeobște cunoscut sub denumirea Castelul Vlad Țepeș din București, este un edificiu ridicat în 1906 în Parcul Carol I, cu ocazia organizării Expoziției Generale Române dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I al României, 25 de ani de la proclamarea Regatului României și 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani.

Clădirea, cu intrarea prin strada General Candiano Popescu, la numărul 6, realizată după planurile arhitectului Scarlat Petculescu (după alte surse, conform planurilor întocmite de Ștefan Burcuș, V. G. Ștefănescu, I. Berindei), reproduce, la o scară mai mică decât originalul, Cetatea Poenari, ridicată de Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, în locul numit Cheia Argeșului, de pe Plaiul Loviștei, jud. Argeș.

Arhitecții care s-au ocupat de amenajarea expoziției au prevăzut, în partea stângă a parcului, un turn de apă pe care pompierii să-l aibă la dispoziție pentru a asigura intervenție promptă în caz de incendiu. Postul de pompieri a fost amplasat în zona dominantă a colinei pentru a asigura o supraveghere vizuală permanentă ziua și noaptea, găzduirea pompierilor și a remizei cu utilaje de intervenție precum și marele rezervor de apă.

Deoarece forma rezervoarelor turnului de apă nu a fost una estetică, s-a adoptat soluția includerii lor într-o construcție care să întrunească pretențiile organizatorilor expoziției. Astfel, s-a hotărât includerea rezervorului într-o construcție cu aspect… istoric, într-un soi de… „metaforă” zidită caresă grăiască peste vremuri.

 Inițial, în turnul castelului, înalt de 23 de metri și cu un diametru de 9 metri, se afla montat un rezervor din fontă, cu o capacitate de 200 m³.

 Trebuie știut că bazinul a fost turnat în atelierele lui Oscar Maller și s-a montat în interiorul turnului cetății. Bazinul de apă nu a funcționat însă niciodată. La vremea respectivă, castelul a fost destinat expozițiilor de obiecte de artă.

INIȚIATIVĂ, INSPIRAȚIE, RESPECT FAȚĂ DE… ISTORIE, FAȚĂ DE FIINȚA NAȚIONALĂ!

You may also like...